Yenice Çaycuma Tren Saatleri Seferleri

Güncelleme :

Yenice Çaycuma Tren Seferleri

Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
07:42Karabük-Yenice-Balıkısık
08:39Zonguldak-Çaycuma-Kayıkçılar

57dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
07:42Karabük-Yenice-Balıkısık
08:43Zonguldak-Çaycuma-Ahatlı

1s 1dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
07:42Karabük-Yenice-Balıkısık
08:47Zonguldak-Çaycuma

1s 5dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
07:42Karabük-Yenice-Balıkısık
08:53Zonguldak-Çaycuma-Akyamaç

1s 11dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
07:42Karabük-Yenice-Balıkısık
08:57Zonguldak-Çaycuma-Kiremithane

1s 15dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
07:42Karabük-Yenice-Balıkısık
08:59Zonguldak-Çaycuma-Havalimanı

1s 17dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
07:42Karabük-Yenice-Balıkısık
09:04Zonguldak-Çaycuma-Saltukova

1s 22dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
07:42Karabük-Yenice-Balıkısık
09:09Zonguldak-Çaycuma-Derecikören

1s 27dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
07:42Karabük-Yenice-Balıkısık
09:12Zonguldak-Çaycuma-Gökçeler

1s 30dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
07:42Karabük-Yenice-Balıkısık
09:15Zonguldak-Çaycuma-Sefercik

1s 33dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
07:42Karabük-Yenice-Balıkısık
09:21Zonguldak-Çaycuma-Filyos

1s 39dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
07:47Karabük-Yenice-Kölemen
08:39Zonguldak-Çaycuma-Kayıkçılar

52dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
07:47Karabük-Yenice-Kölemen
08:43Zonguldak-Çaycuma-Ahatlı

56dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
07:47Karabük-Yenice-Kölemen
08:47Zonguldak-Çaycuma

1s 0dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
07:47Karabük-Yenice-Kölemen
08:53Zonguldak-Çaycuma-Akyamaç

1s 6dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
07:47Karabük-Yenice-Kölemen
08:57Zonguldak-Çaycuma-Kiremithane

1s 10dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
07:47Karabük-Yenice-Kölemen
08:59Zonguldak-Çaycuma-Havalimanı

1s 12dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
07:47Karabük-Yenice-Kölemen
09:04Zonguldak-Çaycuma-Saltukova

1s 17dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
07:47Karabük-Yenice-Kölemen
09:09Zonguldak-Çaycuma-Derecikören

1s 22dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
07:47Karabük-Yenice-Kölemen
09:12Zonguldak-Çaycuma-Gökçeler

1s 25dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
07:47Karabük-Yenice-Kölemen
09:15Zonguldak-Çaycuma-Sefercik

1s 28dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
07:47Karabük-Yenice-Kölemen
09:21Zonguldak-Çaycuma-Filyos

1s 34dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
07:54Karabük-Yenice-Yeşilyenice
08:39Zonguldak-Çaycuma-Kayıkçılar

45dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
07:54Karabük-Yenice-Yeşilyenice
08:43Zonguldak-Çaycuma-Ahatlı

49dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
07:54Karabük-Yenice-Yeşilyenice
08:47Zonguldak-Çaycuma

53dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
07:54Karabük-Yenice-Yeşilyenice
08:53Zonguldak-Çaycuma-Akyamaç

59dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
07:54Karabük-Yenice-Yeşilyenice
08:57Zonguldak-Çaycuma-Kiremithane

1s 3dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
07:54Karabük-Yenice-Yeşilyenice
08:59Zonguldak-Çaycuma-Havalimanı

1s 5dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
07:54Karabük-Yenice-Yeşilyenice
09:04Zonguldak-Çaycuma-Saltukova

1s 10dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
07:54Karabük-Yenice-Yeşilyenice
09:09Zonguldak-Çaycuma-Derecikören

1s 15dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
07:54Karabük-Yenice-Yeşilyenice
09:12Zonguldak-Çaycuma-Gökçeler

1s 18dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
07:54Karabük-Yenice-Yeşilyenice
09:15Zonguldak-Çaycuma-Sefercik

1s 21dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
07:54Karabük-Yenice-Yeşilyenice
09:21Zonguldak-Çaycuma-Filyos

1s 27dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
07:58Karabük-Yenice-Cebeciler
08:39Zonguldak-Çaycuma-Kayıkçılar

41dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
07:58Karabük-Yenice-Cebeciler
08:43Zonguldak-Çaycuma-Ahatlı

45dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
07:58Karabük-Yenice-Cebeciler
08:47Zonguldak-Çaycuma

49dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
07:58Karabük-Yenice-Cebeciler
08:53Zonguldak-Çaycuma-Akyamaç

55dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
07:58Karabük-Yenice-Cebeciler
08:57Zonguldak-Çaycuma-Kiremithane

59dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
07:58Karabük-Yenice-Cebeciler
08:59Zonguldak-Çaycuma-Havalimanı

1s 1dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
07:58Karabük-Yenice-Cebeciler
09:04Zonguldak-Çaycuma-Saltukova

1s 6dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
07:58Karabük-Yenice-Cebeciler
09:09Zonguldak-Çaycuma-Derecikören

1s 11dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
07:58Karabük-Yenice-Cebeciler
09:12Zonguldak-Çaycuma-Gökçeler

1s 14dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
07:58Karabük-Yenice-Cebeciler
09:15Zonguldak-Çaycuma-Sefercik

1s 17dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
07:58Karabük-Yenice-Cebeciler
09:21Zonguldak-Çaycuma-Filyos

1s 23dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
08:02Karabük-Yenice-Ibrıcak
08:39Zonguldak-Çaycuma-Kayıkçılar

37dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
08:02Karabük-Yenice-Ibrıcak
08:43Zonguldak-Çaycuma-Ahatlı

41dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
08:02Karabük-Yenice-Ibrıcak
08:47Zonguldak-Çaycuma

45dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
08:02Karabük-Yenice-Ibrıcak
08:53Zonguldak-Çaycuma-Akyamaç

51dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
08:02Karabük-Yenice-Ibrıcak
08:57Zonguldak-Çaycuma-Kiremithane

55dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
08:02Karabük-Yenice-Ibrıcak
08:59Zonguldak-Çaycuma-Havalimanı

57dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
08:02Karabük-Yenice-Ibrıcak
09:04Zonguldak-Çaycuma-Saltukova

1s 2dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
08:02Karabük-Yenice-Ibrıcak
09:09Zonguldak-Çaycuma-Derecikören

1s 7dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
08:02Karabük-Yenice-Ibrıcak
09:12Zonguldak-Çaycuma-Gökçeler

1s 10dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
08:02Karabük-Yenice-Ibrıcak
09:15Zonguldak-Çaycuma-Sefercik

1s 13dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
08:02Karabük-Yenice-Ibrıcak
09:21Zonguldak-Çaycuma-Filyos

1s 19dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
08:07Karabük-Yenice-Çamlaraltı
08:39Zonguldak-Çaycuma-Kayıkçılar

32dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
08:07Karabük-Yenice-Çamlaraltı
08:43Zonguldak-Çaycuma-Ahatlı

36dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
08:07Karabük-Yenice-Çamlaraltı
08:47Zonguldak-Çaycuma

40dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
08:07Karabük-Yenice-Çamlaraltı
08:53Zonguldak-Çaycuma-Akyamaç

46dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
08:07Karabük-Yenice-Çamlaraltı
08:57Zonguldak-Çaycuma-Kiremithane

50dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
08:07Karabük-Yenice-Çamlaraltı
08:59Zonguldak-Çaycuma-Havalimanı

52dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
08:07Karabük-Yenice-Çamlaraltı
09:04Zonguldak-Çaycuma-Saltukova

57dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
08:07Karabük-Yenice-Çamlaraltı
09:09Zonguldak-Çaycuma-Derecikören

1s 2dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
08:07Karabük-Yenice-Çamlaraltı
09:12Zonguldak-Çaycuma-Gökçeler

1s 5dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
08:07Karabük-Yenice-Çamlaraltı
09:15Zonguldak-Çaycuma-Sefercik

1s 8dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
08:07Karabük-Yenice-Çamlaraltı
09:21Zonguldak-Çaycuma-Filyos

1s 14dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
08:11Karabük-Yenice-Kayadibi
08:39Zonguldak-Çaycuma-Kayıkçılar

28dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
08:11Karabük-Yenice-Kayadibi
08:43Zonguldak-Çaycuma-Ahatlı

32dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
08:11Karabük-Yenice-Kayadibi
08:47Zonguldak-Çaycuma

36dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
08:11Karabük-Yenice-Kayadibi
08:53Zonguldak-Çaycuma-Akyamaç

42dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
08:11Karabük-Yenice-Kayadibi
08:57Zonguldak-Çaycuma-Kiremithane

46dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
08:11Karabük-Yenice-Kayadibi
08:59Zonguldak-Çaycuma-Havalimanı

48dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
08:11Karabük-Yenice-Kayadibi
09:04Zonguldak-Çaycuma-Saltukova

53dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
08:11Karabük-Yenice-Kayadibi
09:09Zonguldak-Çaycuma-Derecikören

58dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
08:11Karabük-Yenice-Kayadibi
09:12Zonguldak-Çaycuma-Gökçeler

1s 1dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
08:11Karabük-Yenice-Kayadibi
09:15Zonguldak-Çaycuma-Sefercik

1s 4dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni
08:11Karabük-Yenice-Kayadibi
09:21Zonguldak-Çaycuma-Filyos

1s 10dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 38dk
13:28Karabük-Yenice-Balıkısık
14:27Zonguldak-Çaycuma-Kayıkçılar

59dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 38dk
13:28Karabük-Yenice-Balıkısık
14:31Zonguldak-Çaycuma-Ahatlı

1s 3dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 38dk
13:28Karabük-Yenice-Balıkısık
14:39Zonguldak-Çaycuma

1s 11dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 38dk
13:28Karabük-Yenice-Balıkısık
14:45Zonguldak-Çaycuma-Akyamaç

1s 17dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 38dk
13:28Karabük-Yenice-Balıkısık
14:49Zonguldak-Çaycuma-Kiremithane

1s 21dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 38dk
13:28Karabük-Yenice-Balıkısık
14:51Zonguldak-Çaycuma-Havalimanı

1s 23dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 38dk
13:28Karabük-Yenice-Balıkısık
14:55Zonguldak-Çaycuma-Saltukova

1s 27dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 38dk
13:28Karabük-Yenice-Balıkısık
15:00Zonguldak-Çaycuma-Derecikören

1s 32dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 38dk
13:28Karabük-Yenice-Balıkısık
15:03Zonguldak-Çaycuma-Gökçeler

1s 35dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 38dk
13:28Karabük-Yenice-Balıkısık
15:06Zonguldak-Çaycuma-Sefercik

1s 38dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 38dk
13:28Karabük-Yenice-Balıkısık
15:11Zonguldak-Çaycuma-Filyos

1s 43dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 43dk
13:33Karabük-Yenice-Kölemen
14:27Zonguldak-Çaycuma-Kayıkçılar

54dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 43dk
13:33Karabük-Yenice-Kölemen
14:31Zonguldak-Çaycuma-Ahatlı

58dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 43dk
13:33Karabük-Yenice-Kölemen
14:39Zonguldak-Çaycuma

1s 6dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 43dk
13:33Karabük-Yenice-Kölemen
14:45Zonguldak-Çaycuma-Akyamaç

1s 12dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 43dk
13:33Karabük-Yenice-Kölemen
14:49Zonguldak-Çaycuma-Kiremithane

1s 16dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 43dk
13:33Karabük-Yenice-Kölemen
14:51Zonguldak-Çaycuma-Havalimanı

1s 18dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 43dk
13:33Karabük-Yenice-Kölemen
14:55Zonguldak-Çaycuma-Saltukova

1s 22dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 43dk
13:33Karabük-Yenice-Kölemen
15:00Zonguldak-Çaycuma-Derecikören

1s 27dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 43dk
13:33Karabük-Yenice-Kölemen
15:03Zonguldak-Çaycuma-Gökçeler

1s 30dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 43dk
13:33Karabük-Yenice-Kölemen
15:06Zonguldak-Çaycuma-Sefercik

1s 33dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 43dk
13:33Karabük-Yenice-Kölemen
15:11Zonguldak-Çaycuma-Filyos

1s 38dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 50dk
13:40Karabük-Yenice-Yeşilyenice
14:27Zonguldak-Çaycuma-Kayıkçılar

47dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 50dk
13:40Karabük-Yenice-Yeşilyenice
14:31Zonguldak-Çaycuma-Ahatlı

51dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 50dk
13:40Karabük-Yenice-Yeşilyenice
14:39Zonguldak-Çaycuma

59dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 50dk
13:40Karabük-Yenice-Yeşilyenice
14:45Zonguldak-Çaycuma-Akyamaç

1s 5dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 50dk
13:40Karabük-Yenice-Yeşilyenice
14:49Zonguldak-Çaycuma-Kiremithane

1s 9dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 50dk
13:40Karabük-Yenice-Yeşilyenice
14:51Zonguldak-Çaycuma-Havalimanı

1s 11dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 50dk
13:40Karabük-Yenice-Yeşilyenice
14:55Zonguldak-Çaycuma-Saltukova

1s 15dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 50dk
13:40Karabük-Yenice-Yeşilyenice
15:00Zonguldak-Çaycuma-Derecikören

1s 20dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 50dk
13:40Karabük-Yenice-Yeşilyenice
15:03Zonguldak-Çaycuma-Gökçeler

1s 23dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 50dk
13:40Karabük-Yenice-Yeşilyenice
15:06Zonguldak-Çaycuma-Sefercik

1s 26dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 50dk
13:40Karabük-Yenice-Yeşilyenice
15:11Zonguldak-Çaycuma-Filyos

1s 31dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 54dk
13:44Karabük-Yenice-Cebeciler
14:27Zonguldak-Çaycuma-Kayıkçılar

43dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 54dk
13:44Karabük-Yenice-Cebeciler
14:31Zonguldak-Çaycuma-Ahatlı

47dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 54dk
13:44Karabük-Yenice-Cebeciler
14:39Zonguldak-Çaycuma

55dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 54dk
13:44Karabük-Yenice-Cebeciler
14:45Zonguldak-Çaycuma-Akyamaç

1s 1dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 54dk
13:44Karabük-Yenice-Cebeciler
14:49Zonguldak-Çaycuma-Kiremithane

1s 5dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 54dk
13:44Karabük-Yenice-Cebeciler
14:51Zonguldak-Çaycuma-Havalimanı

1s 7dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 54dk
13:44Karabük-Yenice-Cebeciler
14:55Zonguldak-Çaycuma-Saltukova

1s 11dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 54dk
13:44Karabük-Yenice-Cebeciler
15:00Zonguldak-Çaycuma-Derecikören

1s 16dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 54dk
13:44Karabük-Yenice-Cebeciler
15:03Zonguldak-Çaycuma-Gökçeler

1s 19dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 54dk
13:44Karabük-Yenice-Cebeciler
15:06Zonguldak-Çaycuma-Sefercik

1s 22dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 54dk
13:44Karabük-Yenice-Cebeciler
15:11Zonguldak-Çaycuma-Filyos

1s 27dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 58dk
13:48Karabük-Yenice-Ibrıcak
14:27Zonguldak-Çaycuma-Kayıkçılar

39dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 58dk
13:48Karabük-Yenice-Ibrıcak
14:31Zonguldak-Çaycuma-Ahatlı

43dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 58dk
13:48Karabük-Yenice-Ibrıcak
14:39Zonguldak-Çaycuma

51dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 58dk
13:48Karabük-Yenice-Ibrıcak
14:45Zonguldak-Çaycuma-Akyamaç

57dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 58dk
13:48Karabük-Yenice-Ibrıcak
14:49Zonguldak-Çaycuma-Kiremithane

1s 1dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 58dk
13:48Karabük-Yenice-Ibrıcak
14:51Zonguldak-Çaycuma-Havalimanı

1s 3dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 58dk
13:48Karabük-Yenice-Ibrıcak
14:55Zonguldak-Çaycuma-Saltukova

1s 7dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 58dk
13:48Karabük-Yenice-Ibrıcak
15:00Zonguldak-Çaycuma-Derecikören

1s 12dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 58dk
13:48Karabük-Yenice-Ibrıcak
15:03Zonguldak-Çaycuma-Gökçeler

1s 15dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 58dk
13:48Karabük-Yenice-Ibrıcak
15:06Zonguldak-Çaycuma-Sefercik

1s 18dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 3s 58dk
13:48Karabük-Yenice-Ibrıcak
15:11Zonguldak-Çaycuma-Filyos

1s 23dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 3dk
13:53Karabük-Yenice-Çamlaraltı
14:27Zonguldak-Çaycuma-Kayıkçılar

34dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 3dk
13:53Karabük-Yenice-Çamlaraltı
14:31Zonguldak-Çaycuma-Ahatlı

38dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 3dk
13:53Karabük-Yenice-Çamlaraltı
14:39Zonguldak-Çaycuma

46dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 3dk
13:53Karabük-Yenice-Çamlaraltı
14:45Zonguldak-Çaycuma-Akyamaç

52dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 3dk
13:53Karabük-Yenice-Çamlaraltı
14:49Zonguldak-Çaycuma-Kiremithane

56dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 3dk
13:53Karabük-Yenice-Çamlaraltı
14:51Zonguldak-Çaycuma-Havalimanı

58dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 3dk
13:53Karabük-Yenice-Çamlaraltı
14:55Zonguldak-Çaycuma-Saltukova

1s 2dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 3dk
13:53Karabük-Yenice-Çamlaraltı
15:00Zonguldak-Çaycuma-Derecikören

1s 7dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 3dk
13:53Karabük-Yenice-Çamlaraltı
15:03Zonguldak-Çaycuma-Gökçeler

1s 10dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 3dk
13:53Karabük-Yenice-Çamlaraltı
15:06Zonguldak-Çaycuma-Sefercik

1s 13dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 3dk
13:53Karabük-Yenice-Çamlaraltı
15:11Zonguldak-Çaycuma-Filyos

1s 18dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 8dk
13:58Karabük-Yenice-Kayadibi
14:27Zonguldak-Çaycuma-Kayıkçılar

29dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 8dk
13:58Karabük-Yenice-Kayadibi
14:31Zonguldak-Çaycuma-Ahatlı

33dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 8dk
13:58Karabük-Yenice-Kayadibi
14:39Zonguldak-Çaycuma

41dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 8dk
13:58Karabük-Yenice-Kayadibi
14:45Zonguldak-Çaycuma-Akyamaç

47dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 8dk
13:58Karabük-Yenice-Kayadibi
14:49Zonguldak-Çaycuma-Kiremithane

51dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 8dk
13:58Karabük-Yenice-Kayadibi
14:51Zonguldak-Çaycuma-Havalimanı

53dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 8dk
13:58Karabük-Yenice-Kayadibi
14:55Zonguldak-Çaycuma-Saltukova

57dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 8dk
13:58Karabük-Yenice-Kayadibi
15:00Zonguldak-Çaycuma-Derecikören

1s 2dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 8dk
13:58Karabük-Yenice-Kayadibi
15:03Zonguldak-Çaycuma-Gökçeler

1s 5dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 8dk
13:58Karabük-Yenice-Kayadibi
15:06Zonguldak-Çaycuma-Sefercik

1s 8dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 8dk
13:58Karabük-Yenice-Kayadibi
15:11Zonguldak-Çaycuma-Filyos

1s 13dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 47dk
16:37Karabük-Yenice-Balıkısık
17:34Zonguldak-Çaycuma-Kayıkçılar

57dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 47dk
16:37Karabük-Yenice-Balıkısık
17:38Zonguldak-Çaycuma-Ahatlı

1s 1dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 47dk
16:37Karabük-Yenice-Balıkısık
17:41Zonguldak-Çaycuma

1s 4dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 47dk
16:37Karabük-Yenice-Balıkısık
17:47Zonguldak-Çaycuma-Akyamaç

1s 10dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 47dk
16:37Karabük-Yenice-Balıkısık
17:51Zonguldak-Çaycuma-Kiremithane

1s 14dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 47dk
16:37Karabük-Yenice-Balıkısık
17:53Zonguldak-Çaycuma-Havalimanı

1s 16dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 47dk
16:37Karabük-Yenice-Balıkısık
17:57Zonguldak-Çaycuma-Saltukova

1s 20dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 47dk
16:37Karabük-Yenice-Balıkısık
18:02Zonguldak-Çaycuma-Derecikören

1s 25dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 47dk
16:37Karabük-Yenice-Balıkısık
18:05Zonguldak-Çaycuma-Gökçeler

1s 28dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 47dk
16:37Karabük-Yenice-Balıkısık
18:08Zonguldak-Çaycuma-Sefercik

1s 31dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 47dk
16:37Karabük-Yenice-Balıkısık
18:13Zonguldak-Çaycuma-Filyos

1s 36dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 52dk
16:42Karabük-Yenice-Kölemen
17:34Zonguldak-Çaycuma-Kayıkçılar

52dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 52dk
16:42Karabük-Yenice-Kölemen
17:38Zonguldak-Çaycuma-Ahatlı

56dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 52dk
16:42Karabük-Yenice-Kölemen
17:41Zonguldak-Çaycuma

59dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 52dk
16:42Karabük-Yenice-Kölemen
17:47Zonguldak-Çaycuma-Akyamaç

1s 5dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 52dk
16:42Karabük-Yenice-Kölemen
17:51Zonguldak-Çaycuma-Kiremithane

1s 9dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 52dk
16:42Karabük-Yenice-Kölemen
17:53Zonguldak-Çaycuma-Havalimanı

1s 11dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 52dk
16:42Karabük-Yenice-Kölemen
17:57Zonguldak-Çaycuma-Saltukova

1s 15dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 52dk
16:42Karabük-Yenice-Kölemen
18:02Zonguldak-Çaycuma-Derecikören

1s 20dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 52dk
16:42Karabük-Yenice-Kölemen
18:05Zonguldak-Çaycuma-Gökçeler

1s 23dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 52dk
16:42Karabük-Yenice-Kölemen
18:08Zonguldak-Çaycuma-Sefercik

1s 26dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 52dk
16:42Karabük-Yenice-Kölemen
18:13Zonguldak-Çaycuma-Filyos

1s 31dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 59dk
16:49Karabük-Yenice-Yeşilyenice
17:34Zonguldak-Çaycuma-Kayıkçılar

45dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 59dk
16:49Karabük-Yenice-Yeşilyenice
17:38Zonguldak-Çaycuma-Ahatlı

49dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 59dk
16:49Karabük-Yenice-Yeşilyenice
17:41Zonguldak-Çaycuma

52dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 59dk
16:49Karabük-Yenice-Yeşilyenice
17:47Zonguldak-Çaycuma-Akyamaç

58dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 59dk
16:49Karabük-Yenice-Yeşilyenice
17:51Zonguldak-Çaycuma-Kiremithane

1s 2dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 59dk
16:49Karabük-Yenice-Yeşilyenice
17:53Zonguldak-Çaycuma-Havalimanı

1s 4dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 59dk
16:49Karabük-Yenice-Yeşilyenice
17:57Zonguldak-Çaycuma-Saltukova

1s 8dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 59dk
16:49Karabük-Yenice-Yeşilyenice
18:02Zonguldak-Çaycuma-Derecikören

1s 13dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 59dk
16:49Karabük-Yenice-Yeşilyenice
18:05Zonguldak-Çaycuma-Gökçeler

1s 16dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 59dk
16:49Karabük-Yenice-Yeşilyenice
18:08Zonguldak-Çaycuma-Sefercik

1s 19dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 59dk
16:49Karabük-Yenice-Yeşilyenice
18:13Zonguldak-Çaycuma-Filyos

1s 24dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 7s 3dk
16:53Karabük-Yenice-Cebeciler
17:34Zonguldak-Çaycuma-Kayıkçılar

41dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 7s 3dk
16:53Karabük-Yenice-Cebeciler
17:38Zonguldak-Çaycuma-Ahatlı

45dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 7s 3dk
16:53Karabük-Yenice-Cebeciler
17:41Zonguldak-Çaycuma

48dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 7s 3dk
16:53Karabük-Yenice-Cebeciler
17:47Zonguldak-Çaycuma-Akyamaç

54dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 7s 3dk
16:53Karabük-Yenice-Cebeciler
17:51Zonguldak-Çaycuma-Kiremithane

58dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 7s 3dk
16:53Karabük-Yenice-Cebeciler
17:53Zonguldak-Çaycuma-Havalimanı

1s 0dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 7s 3dk
16:53Karabük-Yenice-Cebeciler
17:57Zonguldak-Çaycuma-Saltukova

1s 4dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 7s 3dk
16:53Karabük-Yenice-Cebeciler
18:02Zonguldak-Çaycuma-Derecikören

1s 9dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 7s 3dk
16:53Karabük-Yenice-Cebeciler
18:05Zonguldak-Çaycuma-Gökçeler

1s 12dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 7s 3dk
16:53Karabük-Yenice-Cebeciler
18:08Zonguldak-Çaycuma-Sefercik

1s 15dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 7s 3dk
16:53Karabük-Yenice-Cebeciler
18:13Zonguldak-Çaycuma-Filyos

1s 20dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 7s 7dk
16:57Karabük-Yenice-Ibrıcak
17:34Zonguldak-Çaycuma-Kayıkçılar

37dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 7s 7dk
16:57Karabük-Yenice-Ibrıcak
17:38Zonguldak-Çaycuma-Ahatlı

41dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 7s 7dk
16:57Karabük-Yenice-Ibrıcak
17:41Zonguldak-Çaycuma

44dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 7s 7dk
16:57Karabük-Yenice-Ibrıcak
17:47Zonguldak-Çaycuma-Akyamaç

50dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 7s 7dk
16:57Karabük-Yenice-Ibrıcak
17:51Zonguldak-Çaycuma-Kiremithane

54dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 7s 7dk
16:57Karabük-Yenice-Ibrıcak
17:53Zonguldak-Çaycuma-Havalimanı

56dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 7s 7dk
16:57Karabük-Yenice-Ibrıcak
17:57Zonguldak-Çaycuma-Saltukova

1s 0dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 7s 7dk
16:57Karabük-Yenice-Ibrıcak
18:02Zonguldak-Çaycuma-Derecikören

1s 5dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 7s 7dk
16:57Karabük-Yenice-Ibrıcak
18:05Zonguldak-Çaycuma-Gökçeler

1s 8dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 7s 7dk
16:57Karabük-Yenice-Ibrıcak
18:08Zonguldak-Çaycuma-Sefercik

1s 11dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 7s 7dk
16:57Karabük-Yenice-Ibrıcak
18:13Zonguldak-Çaycuma-Filyos

1s 16dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 7s 12dk
17:02Karabük-Yenice-Çamlaraltı
17:34Zonguldak-Çaycuma-Kayıkçılar

32dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 7s 12dk
17:02Karabük-Yenice-Çamlaraltı
17:38Zonguldak-Çaycuma-Ahatlı

36dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 7s 12dk
17:02Karabük-Yenice-Çamlaraltı
17:41Zonguldak-Çaycuma

39dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 7s 12dk
17:02Karabük-Yenice-Çamlaraltı
17:47Zonguldak-Çaycuma-Akyamaç

45dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 7s 12dk
17:02Karabük-Yenice-Çamlaraltı
17:51Zonguldak-Çaycuma-Kiremithane

49dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 7s 12dk
17:02Karabük-Yenice-Çamlaraltı
17:53Zonguldak-Çaycuma-Havalimanı

51dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 7s 12dk
17:02Karabük-Yenice-Çamlaraltı
17:57Zonguldak-Çaycuma-Saltukova

55dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 7s 12dk
17:02Karabük-Yenice-Çamlaraltı
18:02Zonguldak-Çaycuma-Derecikören

1s 0dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 7s 12dk
17:02Karabük-Yenice-Çamlaraltı
18:05Zonguldak-Çaycuma-Gökçeler

1s 3dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 7s 12dk
17:02Karabük-Yenice-Çamlaraltı
18:08Zonguldak-Çaycuma-Sefercik

1s 6dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 7s 12dk
17:02Karabük-Yenice-Çamlaraltı
18:13Zonguldak-Çaycuma-Filyos

1s 11dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 7s 16dk
17:06Karabük-Yenice-Kayadibi
17:34Zonguldak-Çaycuma-Kayıkçılar

28dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 7s 16dk
17:06Karabük-Yenice-Kayadibi
17:38Zonguldak-Çaycuma-Ahatlı

32dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 7s 16dk
17:06Karabük-Yenice-Kayadibi
17:41Zonguldak-Çaycuma

35dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 7s 16dk
17:06Karabük-Yenice-Kayadibi
17:47Zonguldak-Çaycuma-Akyamaç

41dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 7s 16dk
17:06Karabük-Yenice-Kayadibi
17:51Zonguldak-Çaycuma-Kiremithane

45dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 7s 16dk
17:06Karabük-Yenice-Kayadibi
17:53Zonguldak-Çaycuma-Havalimanı

47dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 7s 16dk
17:06Karabük-Yenice-Kayadibi
17:57Zonguldak-Çaycuma-Saltukova

51dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 7s 16dk
17:06Karabük-Yenice-Kayadibi
18:02Zonguldak-Çaycuma-Derecikören

56dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 7s 16dk
17:06Karabük-Yenice-Kayadibi
18:05Zonguldak-Çaycuma-Gökçeler

59dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 7s 16dk
17:06Karabük-Yenice-Kayadibi
18:08Zonguldak-Çaycuma-Sefercik

1s 2dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 7s 16dk
17:06Karabük-Yenice-Kayadibi
18:13Zonguldak-Çaycuma-Filyos

1s 7dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 8s 59dk
18:49Karabük-Yenice-Balıkısık
19:46Zonguldak-Çaycuma-Kayıkçılar

57dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 8s 59dk
18:49Karabük-Yenice-Balıkısık
19:50Zonguldak-Çaycuma-Ahatlı

1s 1dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 8s 59dk
18:49Karabük-Yenice-Balıkısık
19:54Zonguldak-Çaycuma

1s 5dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 8s 59dk
18:49Karabük-Yenice-Balıkısık
20:00Zonguldak-Çaycuma-Akyamaç

1s 11dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 8s 59dk
18:49Karabük-Yenice-Balıkısık
20:04Zonguldak-Çaycuma-Kiremithane

1s 15dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 8s 59dk
18:49Karabük-Yenice-Balıkısık
20:06Zonguldak-Çaycuma-Havalimanı

1s 17dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 8s 59dk
18:49Karabük-Yenice-Balıkısık
20:10Zonguldak-Çaycuma-Saltukova

1s 21dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 8s 59dk
18:49Karabük-Yenice-Balıkısık
20:15Zonguldak-Çaycuma-Derecikören

1s 26dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 8s 59dk
18:49Karabük-Yenice-Balıkısık
20:18Zonguldak-Çaycuma-Gökçeler

1s 29dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 8s 59dk
18:49Karabük-Yenice-Balıkısık
20:21Zonguldak-Çaycuma-Sefercik

1s 32dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 8s 59dk
18:49Karabük-Yenice-Balıkısık
20:26Zonguldak-Çaycuma-Filyos

1s 37dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 4dk
18:54Karabük-Yenice-Kölemen
19:46Zonguldak-Çaycuma-Kayıkçılar

52dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 4dk
18:54Karabük-Yenice-Kölemen
19:50Zonguldak-Çaycuma-Ahatlı

56dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 4dk
18:54Karabük-Yenice-Kölemen
19:54Zonguldak-Çaycuma

1s 0dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 4dk
18:54Karabük-Yenice-Kölemen
20:00Zonguldak-Çaycuma-Akyamaç

1s 6dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 4dk
18:54Karabük-Yenice-Kölemen
20:04Zonguldak-Çaycuma-Kiremithane

1s 10dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 4dk
18:54Karabük-Yenice-Kölemen
20:06Zonguldak-Çaycuma-Havalimanı

1s 12dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 4dk
18:54Karabük-Yenice-Kölemen
20:10Zonguldak-Çaycuma-Saltukova

1s 16dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 4dk
18:54Karabük-Yenice-Kölemen
20:15Zonguldak-Çaycuma-Derecikören

1s 21dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 4dk
18:54Karabük-Yenice-Kölemen
20:18Zonguldak-Çaycuma-Gökçeler

1s 24dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 4dk
18:54Karabük-Yenice-Kölemen
20:21Zonguldak-Çaycuma-Sefercik

1s 27dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 4dk
18:54Karabük-Yenice-Kölemen
20:26Zonguldak-Çaycuma-Filyos

1s 32dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 11dk
19:01Karabük-Yenice-Yeşilyenice
19:46Zonguldak-Çaycuma-Kayıkçılar

45dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 11dk
19:01Karabük-Yenice-Yeşilyenice
19:50Zonguldak-Çaycuma-Ahatlı

49dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 11dk
19:01Karabük-Yenice-Yeşilyenice
19:54Zonguldak-Çaycuma

53dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 11dk
19:01Karabük-Yenice-Yeşilyenice
20:00Zonguldak-Çaycuma-Akyamaç

59dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 11dk
19:01Karabük-Yenice-Yeşilyenice
20:04Zonguldak-Çaycuma-Kiremithane

1s 3dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 11dk
19:01Karabük-Yenice-Yeşilyenice
20:06Zonguldak-Çaycuma-Havalimanı

1s 5dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 11dk
19:01Karabük-Yenice-Yeşilyenice
20:10Zonguldak-Çaycuma-Saltukova

1s 9dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 11dk
19:01Karabük-Yenice-Yeşilyenice
20:15Zonguldak-Çaycuma-Derecikören

1s 14dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 11dk
19:01Karabük-Yenice-Yeşilyenice
20:18Zonguldak-Çaycuma-Gökçeler

1s 17dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 11dk
19:01Karabük-Yenice-Yeşilyenice
20:21Zonguldak-Çaycuma-Sefercik

1s 20dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 11dk
19:01Karabük-Yenice-Yeşilyenice
20:26Zonguldak-Çaycuma-Filyos

1s 25dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 15dk
19:05Karabük-Yenice-Cebeciler
19:46Zonguldak-Çaycuma-Kayıkçılar

41dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 15dk
19:05Karabük-Yenice-Cebeciler
19:50Zonguldak-Çaycuma-Ahatlı

45dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 15dk
19:05Karabük-Yenice-Cebeciler
19:54Zonguldak-Çaycuma

49dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 15dk
19:05Karabük-Yenice-Cebeciler
20:00Zonguldak-Çaycuma-Akyamaç

55dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 15dk
19:05Karabük-Yenice-Cebeciler
20:04Zonguldak-Çaycuma-Kiremithane

59dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 15dk
19:05Karabük-Yenice-Cebeciler
20:06Zonguldak-Çaycuma-Havalimanı

1s 1dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 15dk
19:05Karabük-Yenice-Cebeciler
20:10Zonguldak-Çaycuma-Saltukova

1s 5dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 15dk
19:05Karabük-Yenice-Cebeciler
20:15Zonguldak-Çaycuma-Derecikören

1s 10dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 15dk
19:05Karabük-Yenice-Cebeciler
20:18Zonguldak-Çaycuma-Gökçeler

1s 13dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 15dk
19:05Karabük-Yenice-Cebeciler
20:21Zonguldak-Çaycuma-Sefercik

1s 16dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 15dk
19:05Karabük-Yenice-Cebeciler
20:26Zonguldak-Çaycuma-Filyos

1s 21dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 19dk
19:09Karabük-Yenice-Ibrıcak
19:46Zonguldak-Çaycuma-Kayıkçılar

37dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 19dk
19:09Karabük-Yenice-Ibrıcak
19:50Zonguldak-Çaycuma-Ahatlı

41dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 19dk
19:09Karabük-Yenice-Ibrıcak
19:54Zonguldak-Çaycuma

45dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 19dk
19:09Karabük-Yenice-Ibrıcak
20:00Zonguldak-Çaycuma-Akyamaç

51dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 19dk
19:09Karabük-Yenice-Ibrıcak
20:04Zonguldak-Çaycuma-Kiremithane

55dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 19dk
19:09Karabük-Yenice-Ibrıcak
20:06Zonguldak-Çaycuma-Havalimanı

57dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 19dk
19:09Karabük-Yenice-Ibrıcak
20:10Zonguldak-Çaycuma-Saltukova

1s 1dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 19dk
19:09Karabük-Yenice-Ibrıcak
20:15Zonguldak-Çaycuma-Derecikören

1s 6dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 19dk
19:09Karabük-Yenice-Ibrıcak
20:18Zonguldak-Çaycuma-Gökçeler

1s 9dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 19dk
19:09Karabük-Yenice-Ibrıcak
20:21Zonguldak-Çaycuma-Sefercik

1s 12dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 19dk
19:09Karabük-Yenice-Ibrıcak
20:26Zonguldak-Çaycuma-Filyos

1s 17dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 24dk
19:14Karabük-Yenice-Çamlaraltı
19:46Zonguldak-Çaycuma-Kayıkçılar

32dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 24dk
19:14Karabük-Yenice-Çamlaraltı
19:50Zonguldak-Çaycuma-Ahatlı

36dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 24dk
19:14Karabük-Yenice-Çamlaraltı
19:54Zonguldak-Çaycuma

40dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 24dk
19:14Karabük-Yenice-Çamlaraltı
20:00Zonguldak-Çaycuma-Akyamaç

46dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 24dk
19:14Karabük-Yenice-Çamlaraltı
20:04Zonguldak-Çaycuma-Kiremithane

50dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 24dk
19:14Karabük-Yenice-Çamlaraltı
20:06Zonguldak-Çaycuma-Havalimanı

52dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 24dk
19:14Karabük-Yenice-Çamlaraltı
20:10Zonguldak-Çaycuma-Saltukova

56dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 24dk
19:14Karabük-Yenice-Çamlaraltı
20:15Zonguldak-Çaycuma-Derecikören

1s 1dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 24dk
19:14Karabük-Yenice-Çamlaraltı
20:18Zonguldak-Çaycuma-Gökçeler

1s 4dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 24dk
19:14Karabük-Yenice-Çamlaraltı
20:21Zonguldak-Çaycuma-Sefercik

1s 7dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 24dk
19:14Karabük-Yenice-Çamlaraltı
20:26Zonguldak-Çaycuma-Filyos

1s 12dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 28dk
19:18Karabük-Yenice-Kayadibi
19:46Zonguldak-Çaycuma-Kayıkçılar

28dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 28dk
19:18Karabük-Yenice-Kayadibi
19:50Zonguldak-Çaycuma-Ahatlı

32dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 28dk
19:18Karabük-Yenice-Kayadibi
19:54Zonguldak-Çaycuma

36dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 28dk
19:18Karabük-Yenice-Kayadibi
20:00Zonguldak-Çaycuma-Akyamaç

42dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 28dk
19:18Karabük-Yenice-Kayadibi
20:04Zonguldak-Çaycuma-Kiremithane

46dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 28dk
19:18Karabük-Yenice-Kayadibi
20:06Zonguldak-Çaycuma-Havalimanı

48dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 28dk
19:18Karabük-Yenice-Kayadibi
20:10Zonguldak-Çaycuma-Saltukova

52dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 28dk
19:18Karabük-Yenice-Kayadibi
20:15Zonguldak-Çaycuma-Derecikören

57dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 28dk
19:18Karabük-Yenice-Kayadibi
20:18Zonguldak-Çaycuma-Gökçeler

1s 0dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 28dk
19:18Karabük-Yenice-Kayadibi
20:21Zonguldak-Çaycuma-Sefercik

1s 3dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 9s 28dk
19:18Karabük-Yenice-Kayadibi
20:26Zonguldak-Çaycuma-Filyos

1s 8dk
Sayfamızda Yenice Çaycuma Tren Saatleri ile Yenice ve Çaycuma istasyonlarından kalkan veya geçen tren seferlerini görebilirsiniz. Yenice Çaycuma tren bileti fiyatlarını öğrenmek, bilet satışı yapan tren istasyonları gişe telefon numaraları, çalışma saatleri bilgileri için ise TCDD iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Yenice Çaycuma Tren Saatleri Yenice Çaycuma Tren Seferleri Yenice Treni Çaycuma Treni Yenice Tren Saatleri Çaycuma Tren Saatleri

Yenice Çaycuma Tren Bileti Fiyatları

Yüksek Hızlı Tren bilet, Anahat veya Bölgesel hatlar için tren bilet fiyatlarını öğrenmek, online veya telefon ile tren bileti satın almak için TCDD Eybis online e-bilet sistemini kullanabilirsiniz. Site linkine ilgili tren sayfasından ulaşabilir, normal ve hızlı tren bileti satışı ve çağrı merkezi numarasını da yine tren sayfasında bulunmaktadır.

Tren Kart

Tren yolculuğu sırasında indirimli bilet almanızı sağlayan, yaş aralığınıza, tren veya tren tipine (YHT, Anahat, Bölgesel) ve sınıfına (business,economy) göre aylık veya biniş sayısına göre farklı paketleri önceden indirimli olarak alabileceğiniz bir sistemdir.
İNDİRİM ORANLARI: 5 Biniş %20 İndirim, 10 Biniş %25 İndirim, 15 Biniş %30 İndirim, 20 Biniş %35 İndirim,30 Biniş %40 İndirim
Önemli Not: Biniş hakları 60 gün içerisinde kullanılmalıdır. Kullanılmayan biniş kartları devredilemez ve süre sonunda geçerliliğini kaybeder.

TCDD İletişim Bilgileri

Yurtiçi ve yurtdışı tren seferleri için tren bileti fiyatı, anahat, bölgesel ve yht hızlı tren seferleri ile ilgili bilgi için tren istasyonlarındaki bilet satış noktalarının iletişim bilgileri, telefon numaraları için TCDD iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca yukarıda bulunan menüyü kullanarak seçeceğiniz il veya ilçede bulunan bilet gişesi telefon numaralarını bulabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Yüksek hızlı trenlerde; Standart Bilet; 1 değişiklik ve Açık Bilete Çevirme hakkı bulunur.Esnek Bilet; 3 değişiklik, açık bilete çevirme ve iade hakkı bulunan biletlerdir.Anahat Trenlerinde; Yalnızca Standart bilet satılmakta olup, Değişiklik, Açık Bilete Çevirme ve iade hakkı bulunan biletlerdir.Bölgesel Trenlerde;Bölgesel trenlerimizde gişelerimizden bilet satılmaktadır. İade, değişiklik veya açık bilete çevirme hakkı bulunmayan biletlerdir.
Değişiklik veya iade edeceğiniz biletleri kesinti yapılmadan 180 gün geçerli AÇIK BİLET‘e dönüştürebilirsiniz. Açık biletleri, tüm YHT ve Anahat trenlerinde, biletinizi alırken, para yerine kullanabilirsiniz. Açık biletlerinizin, geçerlilik süresi dolduğunda, tamamını veya bir kısmını herhangi bir bilet satın almakta kullandığınızda açık bilet bedelinin tamamı geçerliliğini yitirir. Açık Bilet kullanılırken Ödeme ekranında “Açık Bilet Kullan” seçeneği işaretlenerek açık bilet numarasının yazılması gerekmektedir.Kalan bedel hiç bir şekilde iade edilmemektedir. Not: Açık biletle alınan biletlerde değişiklik, iade ve açık bilete çevirme hakkı bulunmamaktadır.
Gişelerimizden; Nakit, Kredi kartı, Açık Bilet kuponu ile, Acente ve PTT’lerimizden Nakit ve Açık Bilet ile, İnternet, Mobil ve Müşteri Hizmetlerinden Kredi kartı ve Açık Bilet Kuponu ile ödeme yapılabilmektedir.
Kredi kartı özellikli Banka Kartı ile bilet satın alınabilmektedir. Ancak İade söz konusu olduğunda iade ücretinin kartınıza yansıması için bankanıza başvurmanız gerekmektedir.

YHT ve Anahat Trenlerindeki İndirimler

Karabük Tren Seferleri

Zonguldak Tren Seferleri

İlginizi Çekebilir

Karabük ili ve ilçelerinde hava nasıl? öğrenmek için Karabük hava durumu, peki gideceğiniz Zonguldak ili ve ilçelerinde hava nasıl olacak? bu durumu da öğrenmek için Zonguldak hava durumu sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Kullanım Şartları: Bu sitede yayınlanan bilgiler TCDD Taşımacılık A.Ş.' nin internet sitesinden alınmaktadır ve tamamen bilgi amaçlı olup maruz kalınan herhangi bir kayıp veya zarara karşı Luneks.com sorumluluk kabul etmemektedir. Luneks.com bu bilgilerin yanlışlığından veya eksikliğinden hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağı gibi hiçbir şekilde tazminat talebini de kabul etmez. Bilgilerin doğruluğunu TCDD web sitesinden teyit ediniz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.X