Zonguldak Çaycuma Tren Saatleri Seferleri

Güncelleme :

Zonguldak Çaycuma Tren Seferleri

Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 30dk
07:30Zonguldak-Merkez
08:15Zonguldak-Çaycuma-Filyos

45dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 30dk
07:30Zonguldak-Merkez
08:19Zonguldak-Çaycuma-Sefercik

49dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 30dk
07:30Zonguldak-Merkez
08:23Zonguldak-Çaycuma-Gökçeler

53dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 30dk
07:30Zonguldak-Merkez
08:26Zonguldak-Çaycuma-Derecikören

56dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 30dk
07:30Zonguldak-Merkez
08:32Zonguldak-Çaycuma-Saltukova

1s 2dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 30dk
07:30Zonguldak-Merkez
08:35Zonguldak-Çaycuma-Havalimanı

1s 5dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 30dk
07:30Zonguldak-Merkez
08:37Zonguldak-Çaycuma-Kiremithane

1s 7dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 30dk
07:30Zonguldak-Merkez
08:41Zonguldak-Çaycuma-Akyamaç

1s 11dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 30dk
07:30Zonguldak-Merkez
08:48Zonguldak-Çaycuma

1s 18dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 30dk
07:30Zonguldak-Merkez
08:51Zonguldak-Çaycuma-Ahatlı

1s 21dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 30dk
07:30Zonguldak-Merkez
08:55Zonguldak-Çaycuma-Kayıkçılar

1s 25dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 36dk
07:36Zonguldak-Merkez-Kapuz
08:15Zonguldak-Çaycuma-Filyos

39dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 36dk
07:36Zonguldak-Merkez-Kapuz
08:19Zonguldak-Çaycuma-Sefercik

43dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 36dk
07:36Zonguldak-Merkez-Kapuz
08:23Zonguldak-Çaycuma-Gökçeler

47dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 36dk
07:36Zonguldak-Merkez-Kapuz
08:26Zonguldak-Çaycuma-Derecikören

50dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 36dk
07:36Zonguldak-Merkez-Kapuz
08:32Zonguldak-Çaycuma-Saltukova

56dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 36dk
07:36Zonguldak-Merkez-Kapuz
08:35Zonguldak-Çaycuma-Havalimanı

59dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 36dk
07:36Zonguldak-Merkez-Kapuz
08:37Zonguldak-Çaycuma-Kiremithane

1s 1dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 36dk
07:36Zonguldak-Merkez-Kapuz
08:41Zonguldak-Çaycuma-Akyamaç

1s 5dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 36dk
07:36Zonguldak-Merkez-Kapuz
08:48Zonguldak-Çaycuma

1s 12dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 36dk
07:36Zonguldak-Merkez-Kapuz
08:51Zonguldak-Çaycuma-Ahatlı

1s 15dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 36dk
07:36Zonguldak-Merkez-Kapuz
08:55Zonguldak-Çaycuma-Kayıkçılar

1s 19dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 40dk
07:40Zonguldak-Merkez-İnağzı
08:15Zonguldak-Çaycuma-Filyos

35dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 40dk
07:40Zonguldak-Merkez-İnağzı
08:19Zonguldak-Çaycuma-Sefercik

39dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 40dk
07:40Zonguldak-Merkez-İnağzı
08:23Zonguldak-Çaycuma-Gökçeler

43dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 40dk
07:40Zonguldak-Merkez-İnağzı
08:26Zonguldak-Çaycuma-Derecikören

46dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 40dk
07:40Zonguldak-Merkez-İnağzı
08:32Zonguldak-Çaycuma-Saltukova

52dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 40dk
07:40Zonguldak-Merkez-İnağzı
08:35Zonguldak-Çaycuma-Havalimanı

55dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 40dk
07:40Zonguldak-Merkez-İnağzı
08:37Zonguldak-Çaycuma-Kiremithane

57dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 40dk
07:40Zonguldak-Merkez-İnağzı
08:41Zonguldak-Çaycuma-Akyamaç

1s 1dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 40dk
07:40Zonguldak-Merkez-İnağzı
08:48Zonguldak-Çaycuma

1s 8dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 40dk
07:40Zonguldak-Merkez-İnağzı
08:51Zonguldak-Çaycuma-Ahatlı

1s 11dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 40dk
07:40Zonguldak-Merkez-İnağzı
08:55Zonguldak-Çaycuma-Kayıkçılar

1s 15dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 30dk
11:30Zonguldak-Merkez
12:14Zonguldak-Çaycuma-Filyos

44dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 30dk
11:30Zonguldak-Merkez
12:18Zonguldak-Çaycuma-Sefercik

48dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 30dk
11:30Zonguldak-Merkez
12:22Zonguldak-Çaycuma-Gökçeler

52dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 30dk
11:30Zonguldak-Merkez
12:25Zonguldak-Çaycuma-Derecikören

55dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 30dk
11:30Zonguldak-Merkez
12:31Zonguldak-Çaycuma-Saltukova

1s 1dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 30dk
11:30Zonguldak-Merkez
12:34Zonguldak-Çaycuma-Havalimanı

1s 4dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 30dk
11:30Zonguldak-Merkez
12:36Zonguldak-Çaycuma-Kiremithane

1s 6dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 30dk
11:30Zonguldak-Merkez
12:40Zonguldak-Çaycuma-Akyamaç

1s 10dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 30dk
11:30Zonguldak-Merkez
12:47Zonguldak-Çaycuma

1s 17dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 30dk
11:30Zonguldak-Merkez
12:50Zonguldak-Çaycuma-Ahatlı

1s 20dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 30dk
11:30Zonguldak-Merkez
12:54Zonguldak-Çaycuma-Kayıkçılar

1s 24dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 36dk
11:36Zonguldak-Merkez-Kapuz
12:14Zonguldak-Çaycuma-Filyos

38dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 36dk
11:36Zonguldak-Merkez-Kapuz
12:18Zonguldak-Çaycuma-Sefercik

42dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 36dk
11:36Zonguldak-Merkez-Kapuz
12:22Zonguldak-Çaycuma-Gökçeler

46dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 36dk
11:36Zonguldak-Merkez-Kapuz
12:25Zonguldak-Çaycuma-Derecikören

49dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 36dk
11:36Zonguldak-Merkez-Kapuz
12:31Zonguldak-Çaycuma-Saltukova

55dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 36dk
11:36Zonguldak-Merkez-Kapuz
12:34Zonguldak-Çaycuma-Havalimanı

58dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 36dk
11:36Zonguldak-Merkez-Kapuz
12:36Zonguldak-Çaycuma-Kiremithane

1s 0dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 36dk
11:36Zonguldak-Merkez-Kapuz
12:40Zonguldak-Çaycuma-Akyamaç

1s 4dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 36dk
11:36Zonguldak-Merkez-Kapuz
12:47Zonguldak-Çaycuma

1s 11dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 36dk
11:36Zonguldak-Merkez-Kapuz
12:50Zonguldak-Çaycuma-Ahatlı

1s 14dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 36dk
11:36Zonguldak-Merkez-Kapuz
12:54Zonguldak-Çaycuma-Kayıkçılar

1s 18dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 39dk
11:39Zonguldak-Merkez-İnağzı
12:14Zonguldak-Çaycuma-Filyos

35dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 39dk
11:39Zonguldak-Merkez-İnağzı
12:18Zonguldak-Çaycuma-Sefercik

39dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 39dk
11:39Zonguldak-Merkez-İnağzı
12:22Zonguldak-Çaycuma-Gökçeler

43dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 39dk
11:39Zonguldak-Merkez-İnağzı
12:25Zonguldak-Çaycuma-Derecikören

46dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 39dk
11:39Zonguldak-Merkez-İnağzı
12:31Zonguldak-Çaycuma-Saltukova

52dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 39dk
11:39Zonguldak-Merkez-İnağzı
12:34Zonguldak-Çaycuma-Havalimanı

55dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 39dk
11:39Zonguldak-Merkez-İnağzı
12:36Zonguldak-Çaycuma-Kiremithane

57dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 39dk
11:39Zonguldak-Merkez-İnağzı
12:40Zonguldak-Çaycuma-Akyamaç

1s 1dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 39dk
11:39Zonguldak-Merkez-İnağzı
12:47Zonguldak-Çaycuma

1s 8dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 39dk
11:39Zonguldak-Merkez-İnağzı
12:50Zonguldak-Çaycuma-Ahatlı

1s 11dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 4s 39dk
11:39Zonguldak-Merkez-İnağzı
12:54Zonguldak-Çaycuma-Kayıkçılar

1s 15dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 25dk
13:25Zonguldak-Merkez
14:08Zonguldak-Çaycuma-Filyos

43dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 25dk
13:25Zonguldak-Merkez
14:12Zonguldak-Çaycuma-Sefercik

47dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 25dk
13:25Zonguldak-Merkez
14:16Zonguldak-Çaycuma-Gökçeler

51dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 25dk
13:25Zonguldak-Merkez
14:19Zonguldak-Çaycuma-Derecikören

54dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 25dk
13:25Zonguldak-Merkez
14:25Zonguldak-Çaycuma-Saltukova

1s 0dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 25dk
13:25Zonguldak-Merkez
14:29Zonguldak-Çaycuma-Kiremithane

1s 4dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 25dk
13:25Zonguldak-Merkez
14:33Zonguldak-Çaycuma-Akyamaç

1s 8dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 25dk
13:25Zonguldak-Merkez
14:40Zonguldak-Çaycuma

1s 15dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 25dk
13:25Zonguldak-Merkez
14:43Zonguldak-Çaycuma-Ahatlı

1s 18dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 25dk
13:25Zonguldak-Merkez
14:47Zonguldak-Çaycuma-Kayıkçılar

1s 22dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 31dk
13:31Zonguldak-Merkez-Kapuz
14:08Zonguldak-Çaycuma-Filyos

37dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 31dk
13:31Zonguldak-Merkez-Kapuz
14:12Zonguldak-Çaycuma-Sefercik

41dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 31dk
13:31Zonguldak-Merkez-Kapuz
14:16Zonguldak-Çaycuma-Gökçeler

45dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 31dk
13:31Zonguldak-Merkez-Kapuz
14:19Zonguldak-Çaycuma-Derecikören

48dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 31dk
13:31Zonguldak-Merkez-Kapuz
14:25Zonguldak-Çaycuma-Saltukova

54dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 31dk
13:31Zonguldak-Merkez-Kapuz
14:29Zonguldak-Çaycuma-Kiremithane

58dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 31dk
13:31Zonguldak-Merkez-Kapuz
14:33Zonguldak-Çaycuma-Akyamaç

1s 2dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 31dk
13:31Zonguldak-Merkez-Kapuz
14:40Zonguldak-Çaycuma

1s 9dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 31dk
13:31Zonguldak-Merkez-Kapuz
14:43Zonguldak-Çaycuma-Ahatlı

1s 12dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 31dk
13:31Zonguldak-Merkez-Kapuz
14:47Zonguldak-Çaycuma-Kayıkçılar

1s 16dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 34dk
13:34Zonguldak-Merkez-İnağzı
14:08Zonguldak-Çaycuma-Filyos

34dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 34dk
13:34Zonguldak-Merkez-İnağzı
14:12Zonguldak-Çaycuma-Sefercik

38dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 34dk
13:34Zonguldak-Merkez-İnağzı
14:16Zonguldak-Çaycuma-Gökçeler

42dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 34dk
13:34Zonguldak-Merkez-İnağzı
14:19Zonguldak-Çaycuma-Derecikören

45dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 34dk
13:34Zonguldak-Merkez-İnağzı
14:25Zonguldak-Çaycuma-Saltukova

51dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 34dk
13:34Zonguldak-Merkez-İnağzı
14:29Zonguldak-Çaycuma-Kiremithane

55dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 34dk
13:34Zonguldak-Merkez-İnağzı
14:33Zonguldak-Çaycuma-Akyamaç

59dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 34dk
13:34Zonguldak-Merkez-İnağzı
14:40Zonguldak-Çaycuma

1s 6dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 34dk
13:34Zonguldak-Merkez-İnağzı
14:43Zonguldak-Çaycuma-Ahatlı

1s 9dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 6s 34dk
13:34Zonguldak-Merkez-İnağzı
14:47Zonguldak-Çaycuma-Kayıkçılar

1s 13dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 11s 25dk
18:25Zonguldak-Merkez
19:17Zonguldak-Çaycuma-Filyos

52dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 11s 25dk
18:25Zonguldak-Merkez
19:21Zonguldak-Çaycuma-Sefercik

56dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 11s 25dk
18:25Zonguldak-Merkez
19:25Zonguldak-Çaycuma-Gökçeler

1s 0dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 11s 25dk
18:25Zonguldak-Merkez
19:28Zonguldak-Çaycuma-Derecikören

1s 3dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 11s 25dk
18:25Zonguldak-Merkez
19:34Zonguldak-Çaycuma-Saltukova

1s 9dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 11s 25dk
18:25Zonguldak-Merkez
19:37Zonguldak-Çaycuma-Havalimanı

1s 12dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 11s 25dk
18:25Zonguldak-Merkez
19:39Zonguldak-Çaycuma-Kiremithane

1s 14dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 11s 25dk
18:25Zonguldak-Merkez
19:43Zonguldak-Çaycuma-Akyamaç

1s 18dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 11s 25dk
18:25Zonguldak-Merkez
19:53Zonguldak-Çaycuma

1s 28dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 11s 25dk
18:25Zonguldak-Merkez
19:56Zonguldak-Çaycuma-Ahatlı

1s 31dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 11s 25dk
18:25Zonguldak-Merkez
20:00Zonguldak-Çaycuma-Kayıkçılar

1s 35dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 11s 31dk
18:31Zonguldak-Merkez-Kapuz
19:17Zonguldak-Çaycuma-Filyos

46dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 11s 31dk
18:31Zonguldak-Merkez-Kapuz
19:21Zonguldak-Çaycuma-Sefercik

50dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 11s 31dk
18:31Zonguldak-Merkez-Kapuz
19:25Zonguldak-Çaycuma-Gökçeler

54dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 11s 31dk
18:31Zonguldak-Merkez-Kapuz
19:28Zonguldak-Çaycuma-Derecikören

57dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 11s 31dk
18:31Zonguldak-Merkez-Kapuz
19:34Zonguldak-Çaycuma-Saltukova

1s 3dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 11s 31dk
18:31Zonguldak-Merkez-Kapuz
19:37Zonguldak-Çaycuma-Havalimanı

1s 6dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 11s 31dk
18:31Zonguldak-Merkez-Kapuz
19:39Zonguldak-Çaycuma-Kiremithane

1s 8dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 11s 31dk
18:31Zonguldak-Merkez-Kapuz
19:43Zonguldak-Çaycuma-Akyamaç

1s 12dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 11s 31dk
18:31Zonguldak-Merkez-Kapuz
19:53Zonguldak-Çaycuma

1s 22dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 11s 31dk
18:31Zonguldak-Merkez-Kapuz
19:56Zonguldak-Çaycuma-Ahatlı

1s 25dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 11s 31dk
18:31Zonguldak-Merkez-Kapuz
20:00Zonguldak-Çaycuma-Kayıkçılar

1s 29dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 11s 34dk
18:34Zonguldak-Merkez-İnağzı
19:17Zonguldak-Çaycuma-Filyos

43dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 11s 34dk
18:34Zonguldak-Merkez-İnağzı
19:21Zonguldak-Çaycuma-Sefercik

47dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 11s 34dk
18:34Zonguldak-Merkez-İnağzı
19:25Zonguldak-Çaycuma-Gökçeler

51dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 11s 34dk
18:34Zonguldak-Merkez-İnağzı
19:28Zonguldak-Çaycuma-Derecikören

54dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 11s 34dk
18:34Zonguldak-Merkez-İnağzı
19:34Zonguldak-Çaycuma-Saltukova

1s 0dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 11s 34dk
18:34Zonguldak-Merkez-İnağzı
19:37Zonguldak-Çaycuma-Havalimanı

1s 3dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 11s 34dk
18:34Zonguldak-Merkez-İnağzı
19:39Zonguldak-Çaycuma-Kiremithane

1s 5dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 11s 34dk
18:34Zonguldak-Merkez-İnağzı
19:43Zonguldak-Çaycuma-Akyamaç

1s 9dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 11s 34dk
18:34Zonguldak-Merkez-İnağzı
19:53Zonguldak-Çaycuma

1s 19dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 11s 34dk
18:34Zonguldak-Merkez-İnağzı
19:56Zonguldak-Çaycuma-Ahatlı

1s 22dk
Bölgesel Karabük Zonguldak Treni 11s 34dk
18:34Zonguldak-Merkez-İnağzı
20:00Zonguldak-Çaycuma-Kayıkçılar

1s 26dk
Sayfamızda Zonguldak Çaycuma Tren Saatleri ile Zonguldak ve Çaycuma istasyonlarından kalkan veya geçen tren seferlerini görebilirsiniz. Zonguldak Çaycuma tren bileti fiyatlarını öğrenmek, bilet satışı yapan tren istasyonları gişe telefon numaraları, çalışma saatleri bilgileri için ise TCDD iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Zonguldak Çaycuma Tren Saatleri Zonguldak Çaycuma Tren Seferleri Zonguldak Treni Çaycuma Treni Zonguldak Tren Saatleri Çaycuma Tren Saatleri

Zonguldak Çaycuma Tren Bileti Fiyatları

Yüksek Hızlı Tren bilet, Anahat veya Bölgesel hatlar için tren bilet fiyatlarını öğrenmek, online veya telefon ile tren bileti satın almak için TCDD Eybis online e-bilet sistemini kullanabilirsiniz. Site linkine ilgili tren sayfasından ulaşabilir, normal ve hızlı tren bileti satışı ve çağrı merkezi numarasını da yine tren sayfasında bulunmaktadır.

Tren Kart

Tren yolculuğu sırasında indirimli bilet almanızı sağlayan, yaş aralığınıza, tren veya tren tipine (YHT, Anahat, Bölgesel) ve sınıfına (business,economy) göre aylık veya biniş sayısına göre farklı paketleri önceden indirimli olarak alabileceğiniz bir sistemdir.
İNDİRİM ORANLARI: 5 Biniş %20 İndirim, 10 Biniş %25 İndirim, 15 Biniş %30 İndirim, 20 Biniş %35 İndirim,30 Biniş %40 İndirim
Önemli Not: Biniş hakları 60 gün içerisinde kullanılmalıdır. Kullanılmayan biniş kartları devredilemez ve süre sonunda geçerliliğini kaybeder.

TCDD İletişim Bilgileri

Yurtiçi ve yurtdışı tren seferleri için tren bileti fiyatı, anahat, bölgesel ve yht hızlı tren seferleri ile ilgili bilgi için tren istasyonlarındaki bilet satış noktalarının iletişim bilgileri, telefon numaraları için TCDD iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca yukarıda bulunan menüyü kullanarak seçeceğiniz il veya ilçede bulunan bilet gişesi telefon numaralarını bulabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Yüksek hızlı trenlerde; Standart Bilet; 1 değişiklik ve Açık Bilete Çevirme hakkı bulunur.Esnek Bilet; 3 değişiklik, açık bilete çevirme ve iade hakkı bulunan biletlerdir.Anahat Trenlerinde; Yalnızca Standart bilet satılmakta olup, Değişiklik, Açık Bilete Çevirme ve iade hakkı bulunan biletlerdir.Bölgesel Trenlerde;Bölgesel trenlerimizde gişelerimizden bilet satılmaktadır. İade, değişiklik veya açık bilete çevirme hakkı bulunmayan biletlerdir.
Değişiklik veya iade edeceğiniz biletleri kesinti yapılmadan 180 gün geçerli AÇIK BİLET‘e dönüştürebilirsiniz. Açık biletleri, tüm YHT ve Anahat trenlerinde, biletinizi alırken, para yerine kullanabilirsiniz. Açık biletlerinizin, geçerlilik süresi dolduğunda, tamamını veya bir kısmını herhangi bir bilet satın almakta kullandığınızda açık bilet bedelinin tamamı geçerliliğini yitirir. Açık Bilet kullanılırken Ödeme ekranında “Açık Bilet Kullan” seçeneği işaretlenerek açık bilet numarasının yazılması gerekmektedir.Kalan bedel hiç bir şekilde iade edilmemektedir. Not: Açık biletle alınan biletlerde değişiklik, iade ve açık bilete çevirme hakkı bulunmamaktadır.
Gişelerimizden; Nakit, Kredi kartı, Açık Bilet kuponu ile, Acente ve PTT’lerimizden Nakit ve Açık Bilet ile, İnternet, Mobil ve Müşteri Hizmetlerinden Kredi kartı ve Açık Bilet Kuponu ile ödeme yapılabilmektedir.
Kredi kartı özellikli Banka Kartı ile bilet satın alınabilmektedir. Ancak İade söz konusu olduğunda iade ücretinin kartınıza yansıması için bankanıza başvurmanız gerekmektedir.

YHT ve Anahat Trenlerindeki İndirimler

Zonguldak Tren Seferleri

Zonguldak Tren Seferleri

İlginizi Çekebilir

Zonguldak ili ve ilçelerinde hava nasıl? öğrenmek için Zonguldak hava durumu, peki gideceğiniz Zonguldak ili ve ilçelerinde hava nasıl olacak? bu durumu da öğrenmek için Zonguldak hava durumu sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Kullanım Şartları: Bu sitede yayınlanan bilgiler TCDD Taşımacılık A.Ş.' nin internet sitesinden alınmaktadır ve tamamen bilgi amaçlı olup maruz kalınan herhangi bir kayıp veya zarara karşı Luneks.com sorumluluk kabul etmemektedir. Luneks.com bu bilgilerin yanlışlığından veya eksikliğinden hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağı gibi hiçbir şekilde tazminat talebini de kabul etmez. Bilgilerin doğruluğunu TCDD web sitesinden teyit ediniz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.X